Our Address

#8 – 14Th Street, Residential Quarter Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District – Ho Chi Minh City, Viet Nam

Số 8 – Đường Số 14, Khu Dân Cư Ấp 5,  Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Off: +84 28 3758 1070 - 0098
URL: www.qtcoa.com
Whatai
viber
sky
zaloicon

Our Location